Search Suggest

Bài tập SGK đại 8
Bài tập SGK đại 8

Giải bài ôn tập chương IV đại số 8 tập 2.

Bài tập ôn tập chương IV xoay quanh những vấn đề về tính chất của thứ tự trên tập số, vận dụng hai quy tắc biến đổi để tìm tập nghiệm của bất phươn…

Giải bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối thật rắc rối, nhưng khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối đi rồi thì việc giải phương trình trở nên đơn giản hơn. Hãy…

Giải bài luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Khi áp dụng quy tắc nhân để giải bất phương trình bậc nhất nếu không để ý sẽ rất dễ bỏ qua việc đổi hay giữ nguyên chiều của bất phương trình. Do đó…

Giải bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Trong quá trình biến đổi để giải bất phương trình thì việc vận dụng linh hoạt quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân sẽ giúp chúng ta giải quyết bài to…

Giải bài tập bất phương trình một ẩn.

Việc giải bất phương trình một ẩn có giống với cách giải phương trình một ẩn hay không. Giải quyết xong những bài tập sau chúng ta sẽ phân biệt đượ…

Giải bài luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Giải bài tập 9 trang 40 sgk đại số 8 Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đây đúng hay sai: a) $\widehat{A}$ + $\widehat{B}$ + $\widehat{C}$ >…

Giải bài tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Vận dụng những tính chất về mối liên hệ giữa thứ tự và phép nhân giải những bài tập sgk trang 39, 40 sẽ hiểu rõ hơn về bất đẳng thức . Xem chi tiết …

Giải bài tập liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Giải bài tập 1 trang 37 sgk đại số 8 tập 2 Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) (-2) + 3 $\geq$ 2 b) -6 $\leq$ 2.(-3) c…

Giải bài ôn tập chương III đại số 8 tập 2

Giải bài 50 trang 33 sgk đại số 8 tập 2 Giải các phương trình : a) 3 - 4x(25 - 2x) = 8$x^2$ + x - 300 b) $\frac{2(1 - 3x)}{5}$ - $\frac…

Giải bài luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt)

Giải bài 45 trang 31 sgk đại số 8 Một xí nghiệp lí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất của xí nghiệp đã t…

Giải bài luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Giải bài 40 trang 31 sgk đại số 8 tập 2 Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương …

Giải bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt)

Giải bài 37 trang 30 sgk đại số 7 tập 2 Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc t…

Giải bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Giải bài 34 trang 25 sgk đại số 8 tập 2 Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phâ…

Giải bài luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Giải bài 29 trang 22 sgk đại số 8 tập 2 Bạn Sơn giải phương trình $\frac{x^2 - 5x}{x - 5}$ = 5 (1) như sau: (1) <=> $x^2$ - 5x = 5(x - 5) <=…

Giải bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải bài 27 trang 22 sgk đại số 8 tập 2 Giải các phương trình: a) $\frac{2x - 5}{x + 5}$ = 3 b) $\frac{x^2 - 6}{x}$ = x + $\frac{…

Giải bài luyện tập phương trình tích.

Giải bài 23 trang 17 sgk đại số 8 tập 2 Giải các phương trình: a) x(2x - 9) = 3x(x - 5) b) 0,5x(x - 3) = (x - 3)(1,5x - 1) c) 3x -…

Giải bài tập phương trình tích.

Giải bài 21 trang 17 sgk đại số 8 tập 2 Giải các phương trình: a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0 c) (4x …

Giải bài luyện tập phương trình đưa về dạng ax + b = 0.

Các bài luyện tập trang 13, 14 sgk toán lớp 8 giúp các bạn nắm vững cách giải các phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 . Giải bài 14 trang 13 sgk…

Giải bài tập phương trình đưa về dạng ax + b = 0.

Giải bài 10 trang 12 sgk đại số 8 tập 2 Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng: a) 3x - 6 + x = 9 - x <=> 3x + x - x = 9 - 6 <=>…

Giải bài tập phương trình bậc nhất một ẩn.

Giải bài 6 trang 9 sgk đại số 8 tập 2 Tính diện tích S của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách: 1) Theo công thức S = BH.(BC + DA): 2 2) S = $…