Search Suggest

Bài văn thuyết minh
Bài văn thuyết minh

Dàn ý Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam (bài 2)

1. Mở bài: Giới thiệu chung về áo dài (Là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta hãnh diện về chiếc áo dài và trân trọng nâng n…

Thuyết minh về kính đeo mắt

Thuyết minh về kính đeo mắt. Kính đeo mắt là một vật dụng rất quen thuộc và phổ biến trong đời sống thường ngày, Người ta sử dụng kính khi bị tật kh…