Search Suggest

Dàn ý NLVH 9
Dàn ý NLVH 9

Dàn ý phân tích bài thơ Viếng lăng Bác

Dàn ý phân tích bài thơ Viếng lăng Bác (Viễn Phương) I. Mở bài Cách 1: Gián tiếp (Giới thiệu chủ đề/ đề tài – Tác giả và tác phẩm – Nội dung cần ngh…