Search Suggest

Dàn ý NLXH
Dàn ý NLXH

Dàn ý chứng minh câu tục ngữ Có chí thì nên

1. Mở bài: - Muốn đạt được thành công thì phải vượt qua khó khăn, trở ngại, muốn chiến thắng được nghịch cảnh thì cần có nhiều ý chí. - Bàn về vai …

Dàn ý bàn luận câu nói "Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.” DÀN Ý 1. Mở bài: - Sử dụng một số câu nhận định khái…

Dàn ý Bình luận câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Đề bài: B ình l u ậ n c â u t ụ c ngữ : “ Đ i m ộ t n g à y đ à n g , h ọc m ột s à n g k h ô n”. 1. M ở bài: + Dẫ n: Kho tàng t ụ c …

Dàn ý bàn về tác hại của ma túy

I. Mở bài Đất nước ta đang trên đà phát triển, cuộc sống xã hội có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao. Nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện n…

Dàn ý Suy nghĩ về câu nói Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh

Đề bài: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác” …

Dàn ý khái quát nghị luận tư tưởng, đạo lý

Nắm được d àn ý khái quát nghị luận tư tưởng đạo lý  là bước quan trọng để các bạn học sinh làm được dàn ý chi tiết và hoàn thiện bài làm một cách đầ…

Dàn ý khái quát nghị luận sự việc, hiện tượng

Nắm được d àn ý khái quát nghị luận sự việc hiện tượng  là bước quan trọng để các bạn học sinh làm được dàn ý chi tiết và hoàn thiện bài làm một cách…

Dàn ý chứng minh: "Thất bại là mẹ thành công"

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ của thành công”. DÀN Ý I. Mở bài - Nhận định: Trong hành trình bước tới thành công…

Dàn ý giải thích câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Đề bài: Em hãy giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. I. Mở bài - Muốn có tri thức phải không ngừng học hỏ…

Dàn ý Suy nghĩ về sự thành công trong cuộc sống

I. Mở bài: giới thiệu vấn đề: sự thành công trong cuộc sống. II. Thân bài: 1. Giải thích: thành công là đạt được kết quả, tốt đẹp như mình mong m…

Dàn ý Suy nghĩ về câu nói: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

I. Mở bài:    - Dẫn dắt vào vấn đề (nêu sự gần gũi, gắn bó, thân thiết của sách đối với đời sống con người)    - Trích lời nói dẫn của M.Go-Rơ-Ki vào…

Dàn ý Văn học và tình thương (Bài viết số 7 đề số 2, Ngữ văn 8)

Đề bài: văn học và tình thương (Gợi ý: chứng minh rằng văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biết "thương người như thể thương thân"…

Dàn ý: Hãy nói không với các tệ nạn xã hội (Bài viết số 7 đề số 3)

Hãy viết một bài văn nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn mà chúng ta cần kiên quyết và nhanh chóng bài trừ (như cờ bạc, tiêm chích m…

Dàn ý từ bài Bàn luận về phép học, em hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

I. Mở bài: - “Bàn luận về phép học” là một phần trong bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi cho vua Quang Trung để bàn bạc, tìm cách đổi mới cho phương thức h…

Dàn ý Nghị luận về đức tính khiêm tốn

Đề bài. Em hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Phẩm giá con người là những viên đá quý, viên đá đó còn lấp lánh đẹp đẽ h…

Dàn ý nghị luận về thói ỷ lại

Đề bài: Thói ỷ lại là căn bệnh nguy hiểm đang dần hủy diệt sức trẻ. Viết một bài văn trình bày suy nghĩ về ý kiến trên. I. Mở bài - Trong cuộc sống…

Dàn ý khái quát bài nghị luận hiện tượng đời sống

I. Mở bài: - Dẫn dắt vào đề (…) để giới thiệu chung về những vấn đề có tính bức xúc mà xã hội ngày nay cần quan tâm. - Giới thiệu vấn đề nghị luận đặ…