Search Suggest

Dàn ý lớp 9
Dàn ý lớp 9

Dàn ý nghị luận ý kiến văn học

1. Để làm được một bài văn bình luận về một ý kiến cần chú ý những vấn đề sau: - Ý kiến đề bài đưa ra đánh giá phương diện nào? Nội dung hay nghệ thu…

Cách làm bài nghị luận về một ý kiến văn học

1. Thế nào là nghị luận về một ý kiến, quan điểm trong tác phẩm văn học Nghị luận về một ý kiến, quan điểm trong tác phẩm văn học là việc thể hiện qu…