Search Suggest

Dàn ý văn tự sự
Dàn ý văn tự sự

Tưởng tượng gặp gỡ người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Đề bài: Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể …