Search Suggest

Giáo dục Đại Học
Giáo dục Đại Học

Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống

Công ty phát hành:   Nhà xuất bản Hội Nhà văn Tác giả: Kim Nguyên Phố (金元浦) Ngày xuất bản           09-2018 Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hội Nhà văn Dị…

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 38 (2018) Đại học Sư phạm Hà Nội

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) khoá…

Cùng con học tiếng Trung

KHOÁ HỌC ONLINE TIẾNG TRUNG CƠ BẢN dành cho người lớn  https://www.facebook.com/tiengtrungchobe/posts/751943365008946 😍 ƯU ĐÃI đặc biệt đây ạ: ❤️  G…

Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt I

24/07/2017 - 10:52 Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và n…

CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN NAY - NỖ LỰC VÀ BỐI RỐI

Thú thực, tôi đã cố tình không muốn đọc các thông tin về đổi mới, cải cách giáo dục trong những năm gần đây, bởi vì mục tiêu đưa ra đều hết sức tốt đ…