Search Suggest

Giáo dục Phổ Thông
Giáo dục Phổ Thông

Chương trình phổ thông mới của học sinh Việt Nam sau năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo  chương trình giáo dục phổ thông mới  dự kiến áp dụng từ năm học 2018-2019; được xây dựng theo định hướng phát triển phẩ…

"Cần cù là huyền thoại, hiếu học là ngộ nhận"

GS. Trần Ngọc Thêm không ngần ngại gọi những giá trị mà chúng ta vẫn tự hào lâu nay – sự cần cù và hiếu học – là “huyền thoại". Ông đã có cuộc t…