Search Suggest

Giải SBT toán 9
Giải SBT toán 9

Giải SBT vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

Giải bài 35 trang 162 SBT toán 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm I có tọa độ (-3 ; 2). Nếu vẽ đường tròn tâm I bán kính bằng 2 thì đường tròn đ…

Giải SBT liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Giải bài 30 trang 161 SBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm. Hai dây AB, CD song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng 40cm, 48c…

Giải SBT đường kính và dây của đường tròn.

Giải bài 15 trang 158 SBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC, các đường cao BH, CK. Chứng minh rằng: a) Bốn điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn. b)…

Giải SBT một số hệ thứcvề cạnh và đường cao trong tam giác vuông P1.

Các hệ thức lượng trong tam giác vuông mà cô giáo đã dạy ở tiết trước sẽ được áp dụng một cách triệt để trong quá trình giải các bài tập SBT một số …

Giải SBT toán 9 đồ thị hàm số y = ax + b.

Kỹ năng vẽ đồ thị hàm số sẽ được hoàn thiện khi hoàn thành những bài tập về đồ thị hàm số y = ax + b trong SBT toán 9 này. Xem chi tiết »

Giải SBT toán 9 hàm số bậc nhất.

Nếu khi giải hết những bài tập SGK về hàm số bậc nhất mà ta vẫn còn băn khoăn, vẫn có đôi chỗ chưa được sáng tỏ thì những bài tập SBT này sẽ giúp t…

Giải bài tập trang 112 SBT toán 9 tập 1.

Ngày 18/8/2017 bạn Thùy Linh yêu cầu giải các bài tập 45 46 47 48 49 50 sbt toán 9 tập 1 trang 112 . Xem chi tiết »

Giải SBT căn thức bậc hai và hằng đẳng thức (P2)

Trong phần 1 ta đã cùng nhau hoàn thành một số bài tâp về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức , phần còn lại sẽ cố gắng giải quyết xong trong hôm nay.…

Giải SBT căn thức bậc hai và hằng đẳng thức (P1)

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức $\sqrt{A^2}$ = $\left | A \right |$ tương đối rắc rối. Những bài tập trong SBT về căn thức bậc hai thực sự là một…

Giải SBT toán 9 căn bậc hai.

Lý thuyết căn bậc hai đã được cô giáo dạy rất kỹ. Tuy nhiên, có gì đó còn mơ hồ trong khi giải những bài tập SGK mà cô giáo giao cho. Hiểu được điề…