Search Suggest

Hình học 8
Hình học 8

Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét.

Định lí Ta-lét cho ta biết nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạ…

Giải bài tập định lí Ta-lét trong tam giác.

Những kiến thức về tỉ số hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ và định lí Ta-lét trong tam giác một lần nữa sẽ được cũng cố khi hoàn thành những bài tập …

Định lí Ta-lét trong tam giác.

Trong khi giải bài tập, các anh chị lớp 9 hay lập luận áp dụng định lí Ta-lét trong tam giác ta có... gì gì đó một cách rất "bí hiểm". Ta…

Giải SBT toán 8 tứ giác.

Trong phần lý thuyết ở trên lớp cô giáo đã trang bị cho ta những hiểu biết cơ bản về tứ giác . Nhưng những điều thú vị nhất vẫn còn đang ở phía trước…

Trắc nghiệm chương I hình học 8 tập 1.

Giải bài tập trắc nghiệm chương I hình học 8 , không chỉ giúp ta ôn lại những dạng hình học cơ bản đã học, mà còn giúp rèn luyện phản xạ nhanh trong …

Giải bài ôn tập chương II hình học 8 tập 1.

Giải bài 41 trang 132 sgk hình học 8 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HC, DC, EC (h.159). Tính: a) Di…

Giải bài tập diện tích hình thoi.

Nếu một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi thì hình nào có diện tích lớn hơn? Câu hỏi thật là thú vị! Cùng nhau giải bài tập diện tích hình …

Diện tích hình thoi.

Quay lại bài tập 28 trang 126 sgk , theo dấu hiệu nhận biết hình thoi , nếu FI = IG thì hình bình hành FIGE trở thành hình thoi. Khi đó để tính diện …

Giải bài tập diện tích hình thang.

Khi học về diện tích hình thang , ta không chỉ dừng lại ở việc nhớ công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành để ứng phó khi giải bài tập, m…

Diện tích hình thang.

Giữa hình thang , hình bình hành, hình chữ nhật có một mối quan hệ đặc biệt. Một câu hỏi được đặt ra là liệu công thức tính diện tích hình thang , hì…

Giải bài luyện tập diện tích tam giác.

Nói về diện tích tam giác không đơn thuần chỉ là nhớ công thức, mà còn rất nhiều điều thú vị liên quan. Chẳng hạn, hai tam giác có diện tích bằng nh…

Giải bài tập diện tích tam giác.

Giải bài tập 16 trang 121 sgk hình học 8 tập 1. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích …

Diện tích tam giác.

Ở cấp 1, ta đã được học về diện tích tam giác nhưng chỉ dừng lại ở việc áp dụng công thức một cách máy móc. Giờ đã lên lớp 8, ta sẽ chứng minh công …

Giải bài luyện tập diện tích hình chữ nhật.

Nếu so sánh diện tích của hình chữ nhật và diện tích hình vuông có cùng chu vi ta nhận thấy diện tích hình vuông bao giờ cũng lớn nhất. Vì sao lại n…

Giải bài tập diện tích hình chữ nhật.

Trong xây dựng, tỉ số diện tích các cửa và diện tích nền nhà là tiêu chí để đánh giá chuẩn ánh sáng của căn nhà. Một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh …

Diện tích hình chữ nhật.

Ở cấp I, ta đã làm quen với cụm từ diện tích hình bên và cũng "cặm cụi" tính diện tích theo hướng dẫn của cô giáo mà không hiểu cơ sở của…

Giải bài tập về đa giác.

Giải bài 1 trang 115 sgk hình học 8 tập 1 Hãy vẽ phác một lục giác lồi. Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi. Bài giải: Ta có thể vẽ như sau: Lục g…

Đa giác. Đa giác đều.

Ta biết tam giác là hình gồm ba đoạn thẳng, tứ giác là hình gồm 4 đoạn thẳng và cứ thêm một đoạn thẳng, ta có một hình mới. Các hình đó có một tên g…

Giải bài ôn tập chương I hình học 8 tập 1.

Gói gọn trong chương I hình học lớp 8 tập 1 là tập hợp các dạng hình học cơ bản từ tứ giác đến hình thang , hình bình hành , hình chữ nhật , hình t…

Giải bài luyên tập về hình vuông.

Hình vuông là một hình rất đặc biệt, bởi nó dường như "chứa đựng" trong đó tất cả các tứ giác mà ta đã học. Bạn gọi hình vuông là một tứ g…