Search Suggest

Home
Home

Phân tâm học và văn học [5]: Đọc con người (phần 2/2)

Khó mà phân biệt được các công trình về những truyện kể "nguyên thủy" ấy với những nghiên cứu dành cho một bên là các môtíp thấy có ở khắp …

Phân tâm học và văn học [6]: Đọc một người (phần 1/2)

Từ bây giờ chúng tôi sẽ giới hạn lại đối tượng cho rõ hơn, đó là nhà văn và tác phẩm. Để bù lại, sẽ phải phân biệt về góc độ tiếp cận. Suốt năm mươi …

Phê bình phân tâm học

Trong hệ thống các phương pháp nghiên cứu văn học, phân tâm học có vị trí tương đối đặc biệt cùng một thân phận đầy “trắc trở, éo le”. Vì vậy, nên mở…

Tiếp nhận phân tâm học ở Việt Nam 1975 đến nay nhìn từ lý thuyết và ứng dụng

- Tiếp nhận lý thuyết phân tâm học “Bởi tôi thấy lý thuyết thú vị và đích thực, chủ yếu không ở phương diện lý thuyết hay thần học, cũng không ở phươ…