Search Suggest

Kết nối tri thức
Kết nối tri thức

Sách bài tập Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

SBT Ngữ văn 7 KNTT . Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SBT Ngữ văn 7 tập 1 KNTT của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách bài tập Ngữ văn 7 Kế…

KHBD Địa lí 7 KNTT | Giáo án Địa lí 7 KNTT

Dự án Giáo án miễn phí đã công bố KHBD Địa lí 7 KNTT hay Giáo án Địa lí 7 KNTT  ( Giáo án Địa lí 7 Kết nối tri thức ) trên các diễn đàn, hội nhóm. …

SGV Ngữ văn 7 KNTT file word: Bài 3 Cội nguồn yêu thương

BÀI 3. CỘI NGU Ồ N YÊU THƯƠNG (13 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) LINK TẢI FILE ĐẦY ĐỦ Ở CUỐI BÀI VIẾ…

SGV Ngữ văn 7 KNTT bản word: Bài 2 Khúc nhạc tâm hồn

BÀI 2. KHÚC NHẠC TÂM H Ồ N (12 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) I. YÊU CẦU C Ầ N ĐẠT • N…

SGV KNTT lớp 7 bản Word: Bài 1 Bầu trời tuổi thơ

BÀ I 1. B Ầ U TRỜI TUỔI THƠ (13 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) I. YÊU CẨU CẨN ĐẠT - Nêu được ấn …

Bộ Sách giáo viên lớp 10 Kết nối tri thức

Gửi đến quý thầy cô, các em học sinh  Bộ Sách giáo viên lớp 10 Kết nối tri thức  gồm phần Sách giáo viên lớp 10 KNTT và Sách giáo viên Chuyên đề lớp…

Bộ sách giáo viên lớp 7 Kết nối tri thức

Gửi đến quý thầy cô, các em học sinh Bộ Sách giáo viên lớp 7 Kết nối tri thức  gồm các cuốn sau : 1. Sách giáo viên Toán 7 KNTT  (Hà Huy Khoái - Tổng…

Sách giáo khoa Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

Chia sẻ đến quý thầy cô  SGK Ngữ văn 7 Kết nối tri thức  gồm 2 file: SGK Ngữ văn 7 tập 1 KNTT  và SGK Ngữ văn 7 tập 2 KNTT  do Nhà xuất bản Giáo dục …