Search Suggest

Lý thuyết Văn Học
Lý thuyết Văn Học

MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC VĂN

Đỗ Văn Hiểu Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Hiện nay có rất nhiều lí thuyết nghiên cứu văn học được giới thiệu ở Việt Nam, vấn đ…

ĐỔI MỚI GIÁO TRÌNH LÍ LUẬN VĂN HỌC TRUNG QUỐC ĐẦU THẾ KỈ 21

Tóm tắt : Sang thế kỉ 21, đời sống kinh tế văn hóa xã hội ở Trung Quốc có những biến chuyển rõ r…

Tự sự học lí thuyết và ứng dụng

Tên sách: Tự sự học, lí thuyết và ứng dụng Tác giả: Trần Đình Sử (chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đỗ Văn Hiểu, La Khắc Hòa, Cao Kim Lan, Nguyễn Thị Ngọc M…