Search Suggest

Luyện Nghe
Luyện Nghe

Hình thức so sánh của tính từ - Comparative Adjective

Tính từ trong tiếng anh có các cấp so sánh - Positive : Ở dạng nguyên, tức dạng đơn giản mà chúng ta tìm thấy trong tất cả các loại từ điển thông dụ…

8 cách giúp bạn có động lực để tự học tiếng anh hiệu quả

Tự học tiếng anh - Tại sao bạn không thử? Nhiều người học tiếng anh cảm thấy do dự khi tự học tiếng anh Nhưng bạn sẽ sớm nhận ra rằng tất cả những ph…

Phương pháp nghe tiếng anh hiệu quả bạn cần biết

Ngày nay việc sử dụng tiếng anh trong các hoạt động giao tiếp hằng ngày không chỉ với những người còn đang học tiếng anh mà cả với những người đã và …