Search Suggest

Math11
Math11

Đạo hàm bên trái, đạo hàm bên phải là gì?

Bài viết này sẽ đề cập đến hai khái niệm đạo hàm bên trái và đạo hàm bên phải (gọi chung là đạo hàm một bên ) của hàm số tại một điểm. Đạo hàm một …

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 11 (70% trắc nghiệm, 30% tự luận)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 11 theo tỉ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận - bám sát ma trận đề và bảng đặc tả kĩ thuật theo hình thức kiểm tra đánh …

Bất phương trình lượng giác: cách giải và ví dụ

Ta xét các bất phương trình lượng giác cơ bản: $$\sin x > a, \cos x \le a, \tan x \ge a, \cot x \le a$$ trong đó $a$ là một số thực cho trước. Bấ…

Câu phương trình lượng giác gồm 6 chữ sin gây khó cho nhiều người

Trên group Trao đổi Toán, một câu phương trình lượng giác gồm nhiều chữ sin lồng nhau gây khó cho nhiều thành viên. Bài toán. Giải phương trình lượng…

Cách bấm để tính cot(x) và arccot(m) bằng máy tính cầm tay (casio, vinacal,...)

Các máy tính cầm tay thông dụng ở Việt Nam như casio fx 580/570, vinacal đều không có sẵn phím $\cot$ (cotang) và $\cot^{-1}$ (tức arccot). Vậy để tí…

Tại sao nên tránh đặt câu hỏi về số họ nghiệm của phương trình lượng giác?

Thuật ngữ "họ nghiệm" của phương trình lượng giác đã được sử dụng trong sách giáo khoa cũ và rải rác trong các sách tham khảo hiện nay. Tuy…

Cát tuyến và tiếp tuyến của đồ thị hàm số là gì?

Cát tuyến và tiếp tuyến là gì? Khái niệm cát tuyến và tiếp tuyến của đồ thị hàm số được nêu trong sách giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 11 chương tr…

BÀI TẬP TN HH11 - CHƯƠNG 1 : PHÉP BIẾN HÌNH

Các hàm số lượng giác ngược: Định nghĩa, tập xác định, tập giá trị, đạo hàm

Bài viết này sẽ đăng các kiến thức cơ bản của các hàm số lượng giác ngược: arcsin, arccos, arctan và arccot. Kí hiệu, định nghĩa, tập xác định, tập g…

Công thức tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn và ví dụ áp dụng

Bài này nêu công thức tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn và một số ví dụ áp dụng. Định nghĩa cấp số nhân lùi vô hạn Cấp số nhân vô hạn với công bội…

Chứng minh $\frac{1}{4}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{4^3}+...=\frac{1}{3}$ bằng hình ảnh

Trong giải tích, ta đã biết $\frac{1}{4}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{4^3}+...$ là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu $\frac{1}{4}$ và công b…

Cách tính đạo hàm của hàm số y=arcsinx, y=arccosx

Bài viết này sẽ tính đạo hàm của các hàm số lượng giác ngược $y=\arcsin x$ và $y=\arccos x$. Trước hết, ta nhắc lại: Hàm số $y=\arcsin x$ có tập xác …

Phân biệt hình chóp tam giác đều và hình tứ diện đều

Bài này sẽ nêu khái niệm hình chóp tam giác đều, hình tứ diện đều và cách phân biệt chúng. Hình chóp tam giác đều Là hình chóp có đáy là tam giác đề…

Công thức tính số hoán vị, số chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử

Chỉnh hợp là gì? Khái niệm chỉnh hợp Cho tập hợp $A$ có $n$ phần tử và số tự nhiên $k$ ($1\le k \le n$). Khi lấy $k$ phần tử của $A$ và sắp xếp chúng…

Công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử và tính chất liên quan $C_n^k$

Công thức tính số các tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử và một số tính chất liên quan. Công thức tính Số tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử được kí hiệu l…

Cách tiếp cận khác cho bài toán tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Bài này sẽ đăng bài viết "Bàn về một cách tiếp cận khác cho bài toán tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng" của Ths. HOÀNG MINH QUÂN - …

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\cos^px.\sin^qx$

Bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm lượng giác trong đề thi vào đại học bách khoa Hà Nội đang được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn toán học VN. Đề …

Tính tan18° theo tan14°

Bài này sẽ giới thiệu một bài toán lượng giác trên fanpage Diễn đàn Toán học VN. Bài toán . Đặt $\tan 14^ \text{o}=a.$ Hãy tính $\tan 18^ \text{o}$ t…