Search Suggest

Nam Cao
Nam Cao

[INFOGRAPHIC] CHỦ ĐỀ THA HÓA TRONG VĂN NAM CAO

Chủ đề sự tha hóa là một góc nhìn đầy tính khám phá của Nam Cao trước hiện thực xã hội, làm nên địa vị quan trọng của Nam Cao trong văn đàn.  Đi sâu …

[INFOGRAPHIC] Ý NGHĨA BÁT CHÁO HÀNH

Hình ảnh bát cháo hành là một hình ảnh đặc sắc, giàu ý nghĩa tượng trưng: Đó là kết tinh cho tình yêu thương bình dị mà cao cả của Thị Nở , một vẻ đẹ…

[INFOGRAPHIC' BI KỊCH "ĐỜI THỪA" CỦA VĂN SĨ HỘ

"Đời thừa" là những cuộc đời mòn đi, gỉ đi, đánh mất giá trị tồn tại của mình, sống mòn mỏi kiếp sống vô nghĩa. Văn sĩ Hộ rơi vào bi kịch &…