Search Suggest

Ngữ Văn 7
Ngữ Văn 7

Bài tập thực hành và luyện tập về đại từ lớp 7

ĐỀ BÀI Bài 1: Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong từng câu dưới đây : a) Tôi đang học bài thì Nam đến. b) Người được nhà trường biểu dươ…