Search Suggest

Nghị luận xã hội dạng tổng hợp
Nghị luận xã hội dạng tổng hợp

[BÀI VIẾT] ĐIỀU HẠNH PHÚC

🌿 Đề bài: Hãy lắng nghe cuộc đối thoại sau: - “Cuộc sống của một người không còn là của riêng người đó, từ ngày được sinh ra cho đến phút giây cộn…

[BÀI VIẾT] SUY NGHĨ VỀ LỜI ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHÁC

🌿 Suy nghĩ về lời đánh giá của người khác Đề: Trong cuốn sách tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi biết những gì?, tác giả Lâm Tĩnh và Vương Khải Toàn đ…

Giải đề | Bàn về thành tựu đích thực của đời người...

Đề bài: Hãy lắng nghe cuộc đối thoại sau: “Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn” (Mahatma Gandh…

NHIỆT KẾ VÀ ĐIỀU HÒA

BÀN VỀ RANH GIỚI

Đề bài: Nhà văn Nguyễn Khải, trong tác phẩm Mùa lạc đã cho rằng: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có…

BÀN VỀ QUAN NIỆM SỐNG CỦA ĐẾ THÍCH VÀ TRƯƠNG BA

Đề bài: Trong đoạn trích  Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, nhân vật Đế Thích quan niệm “Được sống là hạnh phúc”, nhưng hồn  Trương B…