Search Suggest

Nguyễn Ngọc Đoan Trang
Nguyễn Ngọc Đoan Trang

TỪ LÝ THUYẾT MỸ HỌC TÌM VỀ CÁI HAY CÁI ĐẸP CỦA BÀI THƠ "TRE VIỆT NAM" (NGUYỄN DUY)

NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG Cái đẹp trong nghệ thuật là hình thái cao nhất của sự biểu hiện cái đẹp. Văn học là một loại hình nghệ thuật tồn tại dưới dạng…

TÌM HIỂU TIẾNG LÒNG NGƯỜI VIỆT QUA BIỂU TƯỢNG “ĐÀN” TRONG CA DAO

NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG [1] Theo R.Linton và H.Poirier, “Văn hóa là một chỉnh thể bao gồm: Khái niệm – Chuẩn mực – Giá trị – Biểu tượng… tạo nên bản…