Search Suggest

Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi

Việc sử dụng chất liệu thơ, văn Nguyễn Trãi trong "Bí mật vườn Lệ Chi"

Diễn viên Lê Khánh trong vai cung phi Nguyễn Thị Anh, vở diễn "Bí mật vườn Lệ Chi" của sân khấu kịch IDECAF Việc sử dụng chất liệu cuộc đời…