Search Suggest

Phê Bình Văn Học
Phê Bình Văn Học

DẤU ẤN THỊ THÀNH TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH TRƯỚC 1945

I. MỞ ĐẦU Đầu thế kỉ 20 khi va chạm với nền văn hóa phương Tây, thành …

Thị trường hóa văn học Trung Quốc

Đỗ Văn Hiểu ( * ) Tóm tắt:             Cùng với sự hình thành phát triển của kinh tế thị trường, những năm 90 văn học …

Phát triển Phê bình luân lí học văn học ở Việt Nam

Mở đầu Hiện nay, trong nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam tồn tại rất nhiều phương pháp phê bình văn học, hình thành cục diện đa nguyên, nhưng từ s…

Phát triển Phê bình luân lí học văn học ở Việt Nam

Mở đầu Hiện nay, trong nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam tồn tại rất nhiều phương pháp phê bình văn học, hình thành cục diện đa nguyên, nhưng từ s…