Search Suggest

Phương ngữ học
Phương ngữ học

Hỏi - đáp một số vấn đề về phương ngữ học tiếng Việt

Câu 1: Phương ngữ là gì? Phương ngữ học có những nhệm vụ nào? -          Phương ngữ là thuật ngữ ngôn ngữ học để chỉ biểu hiện  của ngôn ngữ toàn dân…