Search Suggest

Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học

PowerPoint họp phụ huynh đầu năm

Chia sẻ đến thầy cô file  PowerPoint Hội nghị CMHS đầu năm  học 2021-2022. Mẫu PowerPoint họp phụ huynh đầu năm gồm 23 slide với các nội dung:  Báo …

Hoạt động khởi động trong dạy đọc hiểu văn bản

Làm thế nào để học sinh hứng khởi, chủ động và dễ dàng tiếp thu kiến thức trong giờ Văn? Hoạt động khởi động chính là câu trả lời mà thầy cô cần. Bài…

Dạy học Văn theo hướng thi pháp học

T hi pháp học là bộ môn khoa học cũ mà mới. Cũ là bởi vì nó đã xuất hiện ở Hy Lạp từ thời cổ đại với Nghệ thuật thi ca của Aristote. Nhưng Thi pháp …