Search Suggest

Sách mới
Sách mới

Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống

Công ty phát hành:   Nhà xuất bản Hội Nhà văn Tác giả: Kim Nguyên Phố (金元浦) Ngày xuất bản           09-2018 Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hội Nhà văn Dị…

Cơ sở kí hiệu học

符号学基础 (第六版) 丛 书 名 当代世界学术名著 作     者 (美) 约翰·迪利  著, 张祖建  译 出 版 社 中国人民大学出版社 出版时间 2012-9-1 编辑推荐      《符号学基础(第6版)/当代世界学术名著》编著者约翰·迪利。在本书中,迪利先生讨论了与符号和意指现象的抽象…

Kí hiệu học xã hội

社会符号学 作     者 (英) 罗伯特·霍奇 // 冈瑟·克雷斯  著, 张杰  译 出 版 社 四川教育出版社 出版时间 2012-6-1 ISBN   内容推荐           《社会符号学》内容介绍:符号意义强烈而普遍地存在于任何符号系统之中,存在于种种视觉、听觉、行为及其他符码之中…