Search Suggest

Số Phức
Số Phức

Với hai số phức z và w, chứng minh z.w = 0 ⇔ z = 0 ∨ w = 0

Trong bài này ta chứng minh một số tính chất cơ bản của số phức. Bài toán 1. Với $z,w$ là các số phức, chứng minh rằng 1) $|z.w|=|z|.|w|.$ 2) $|z|=0 …

150 bài tập trắc nghiệm Số phức vận dụng cao có lời giải (Phần 2)

Phần 1 Số phức vận dụng cao đã đăng 103 câu trắc nghiệm số phức có lời giải . Tiếp tục với 150 bài tập trắc nghiệm Số phức vận dụng cao có lời giải …

103 câu hỏi trắc nghiệm SỐ PHỨC có lời giải chi tiết

103 câu hỏi bài tập trắc nghiệm SỐ PHỨC có lời giải chi tiết ở mức độ vận dụng (khó). Nội dung thuộc chương 4 số phức Giải tích 12. Xem bài tập trắc …

Các dạng bài tập SỐ PHỨC có lời giải chi tiết

Các dạng bài tập SỐ PHỨC có lời giải chi tiết: + Vấn đề 1. Phần thực – phần ảo + Vấn đề 2. Hai số phức bằng nhau + Vấn đề 3. Biểu diễn hình học số ph…

Kho tài liệu số phức

Tải về kho tài liệu số phức ôn thi đại học ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia 4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt download …

Chứng minh đa thức bất khả quy bằng nghiệm của nó

Bài toán 1: Cho đa thức $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$ là một đa thức có hệ số nguyên, sao cho $|a_0|$ là một số nguyên tố và: $\left |a_o  \right |\geq…

Sử dụng số phức trong đa thức

Nghiệm phức của đa thức với hệ số nguyên, trong nhiều trường hợp là chìa khóa để chứng minh tính bất khả quy trên (Z, và Q) của đa thức đó. Chúng ta …