Search Suggest

SGK SGV SBT
SGK SGV SBT

Sách bài tập Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

SBT Ngữ văn 7 KNTT . Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SBT Ngữ văn 7 tập 1 KNTT của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách bài tập Ngữ văn 7 Kế…

Sách giáo viên Ngữ văn 7 tập 2 Cánh Diều

SGV Ngữ văn 7 Cánh Diều . Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Ngữ văn 7 tập 2 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM. Sách giáo…

Sách giáo viên Ngữ văn 7 tập 1 Cánh Diều

SGV Ngữ văn 7 Cánh Diều . Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Ngữ văn 7 tập 1 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM. Sách giáo…

SGV Ngữ văn 7 KNTT file word: Bài 3 Cội nguồn yêu thương

BÀI 3. CỘI NGU Ồ N YÊU THƯƠNG (13 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) LINK TẢI FILE ĐẦY ĐỦ Ở CUỐI BÀI VIẾ…

Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Ngữ văn 9 tập 1 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM. Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 Cánh…

SGV Ngữ văn 7 KNTT bản word: Bài 2 Khúc nhạc tâm hồn

BÀI 2. KHÚC NHẠC TÂM H Ồ N (12 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) I. YÊU CẦU C Ầ N ĐẠT • N…

SGV KNTT lớp 7 bản Word: Bài 1 Bầu trời tuổi thơ

BÀ I 1. B Ầ U TRỜI TUỔI THƠ (13 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) I. YÊU CẨU CẨN ĐẠT - Nêu được ấn …

Sách giáo viên Tiếng Anh 10 Global Success

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Tiếng Anh 10 Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo viên Tiếng Anh 10 Global Succ…

Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Global Success

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Tiếng Anh 7 Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Global Succes…

Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Friend Plus | Blog Ngữ văn

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Tiếng Anh 7 Friend Plus của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Friend Plus sẽ …

Bộ Sách giáo viên lớp 10 Chân trời sáng tạo

Gửi đến quý thầy cô, các em học sinh  Bộ Sách giáo viên lớp 10 Chân trời sáng tạo. Bộ SGV CTST lớp 10  gồm: SGV Toán 10 CTST ,  SGV Vật lí 10 CTST , …

Bộ Sách giáo viên Chân trời sáng tạo lớp 7

Gửi đến quý thầy cô, các em học sinh  Bộ Sách giáo viên lớp 7 Chân trời sáng tạo. Bộ SGV CTST lớp 7  gồm: SGV Toán 7 CTST ,  SGV KHTN 7 CTST ,  SGV T…

Bộ Sách giáo viên lớp 10 Kết nối tri thức

Gửi đến quý thầy cô, các em học sinh  Bộ Sách giáo viên lớp 10 Kết nối tri thức  gồm phần Sách giáo viên lớp 10 KNTT và Sách giáo viên Chuyên đề lớp…