Search Suggest

Tài liệu
Tài liệu

Phân biệt đề tài và chủ đề trong tác phẩm văn học

PHÂN BIỆT ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC 1. Khái niệm Đề tài Chủ đề - là phương diện khách quan của nội dung tác …

Bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 Đà Nẵng

Bài thu hoạch chính trị hè 2021 là văn bản được đúc kết lại những nội dung người học đã tiếp nhận được thông qua việc nghiên cứu tài liệu về .. . Qu…

PowerPoint họp phụ huynh đầu năm

Chia sẻ đến thầy cô file  PowerPoint Hội nghị CMHS đầu năm  học 2021-2022. Mẫu PowerPoint họp phụ huynh đầu năm gồm 23 slide với các nội dung:  Báo …

PPCT Toán 7 giảm tải theo công văn 4040

Gửi thầy cô Phân phối chương trình Toán 7 năm học 2021 - 2022 được soạn theo Công văn 4040 Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục năm học 2021 -…

PPCT Ngữ văn 9 theo Công văn 4040

Nguvanthcs.com g ửi đến thầy cô PPCT Ngữ văn 9 giảm tải hay Phân phối chương trình Ngữ văn 9 theo công văn 4040. PPCT Ngữ văn 9 NH 2021-2022 sẽ là…

PPCT môn Công nghệ THCS giảm tải (Công văn 4040)

nguvanthcs.com g ửi đến thầy cô PPCT Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 giảm tải hay Phân phối chương trình Công nghệ theo công văn 4040. PPCT Công nghệ THCS…

Phân phối chương trình Địa lý 6, 7, 8, 9 Công văn 4040

PPCT môn Địa lí THCS theo công văn 4040 gồm Phân phối chương trình Đại lý lớp 6, Đại lý lớp 7, Đại lý lớp 8 và Đại lý lớp 9. Phân phối chương trì…

Phân phối chương trình Vật lý 9 Công văn 4040

Nguvanthcs.com g ửi đến thầy cô PPCT Vật lý 9 giảm tải hay Phân phối chương trình Vật lý 9 theo công văn 4040. PPCT Vật lý 9 NH 2021-2022 sẽ là tà…

Phân phối chương trình Vật lý 8 Công văn 4040

Nguvanthcs.com g ửi đến thầy cô PPCT Vật lý 8 giảm tải hay Phân phối chương trình Vật lý 8 theo công văn 4040. PPCT Vật lý 8 NH 2021-2022 sẽ là tài…

Phân phối chương trình Vật lý 7 Công văn 4040

Nguvanthcs.com g ửi đến thầy cô Phân phối chương trình Vật lý 7 giảm tải hay Phân phối chương trình Vật lý 7 theo công văn 4040. PPCT Vật lý 7 NH 20…

Phân phối chương trình Ngữ văn 9 theo công văn 4040

Nguvanthcs.com g ửi đến thầy cô PPCT Ngữ văn 9 giảm tải hay Phân phối chương trình Ngữ văn 9 theo công văn 4040. PPCT Ngữ văn 9 NH 2021-2022 sẽ là…

Phân phối chương trình GDCD lớp 6, 7, 8, 9 theo công văn 4040

PPCT môn GDCD THCS theo công văn 4040 gồm Phân phối chương trình GDCD lớp 6, GDCD lớp 7, GDCD lớp 8 và GDCD lớp 9. Phân phối chương trình GDCD THCS …