Search Suggest

Tác phẩm trong nhà trường
Tác phẩm trong nhà trường

Tóm tắt các phương châm hội thoại

Tên phương châm Kiến thức Ví dụ Phương châm về lượng Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung. Nội dung lời nói phải đ…

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng

Tóm tắt truyện Chân Tay Tai Mắt Miệng Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Một hôm cô Mắt nói với cậu Tai rằng …

Tóm tắt truyện Romeo và Juliet

Trong thành Verona của Italy, hai dòng họ Montague và Capulet vốn có mối hận thù lâu đời. Bi kịch bắt đầu từ khi con trai của dòng họ Montague là Rom…

Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí Hồi thứ 14 ngắn gọn

Tóm tắt Hồi thứ 14 Hoàng Lê nhất thống chí - Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đến Thăng Long giận lắm liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi…

Sơ đồ đại từ

SƠ ĐỒ ĐẠI TỪ

Sơ đồ từ phức

SƠ ĐỒ TỪ PHỨC

Tóm tắt truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Truyện kể về một ngôi làng ở Tây Nguyên-làng Xô Man- nằm giữa cánh rừng xà nu bạt ngàn, đang từng ngày hứng chịu những trận đại bác của đồn giặc. Sau…

Tóm tắt văn bản Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

Các bước tóm tắt văn bản: 1. Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt. 2. Xác định sự việc quan trọng và nhân vật chính. 3. Sắp xếp các sự việc theo t…

Tóm tắt văn bản Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)

Các bước tóm tắt văn bản: 1. Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt. 2. Xác định sự việc quan trọng và nhân vật chính. 3. Sắp xếp các sự việc theo trình …

Tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng (O. Hen-ri)

Các bước tóm tắt văn bản: 1. Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt. 2. Xác định sự việc quan trọng và nhân vật chính. 3. Sắp xếp các sự việc theo trình tự hợ…