Search Suggest

Tóm tắt tác phẩm khác
Tóm tắt tác phẩm khác

Tóm tắt Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” kể về chuyện tình bi thảm của đôi nam nữ từ thời Đông Tấn (317-420) và thường được ví với câu chuyện tình yêu của Romeo …

Tóm tắt truyện Romeo và Juliet

Đây là câu chuyện có thật xảy ra từ thời Trung Cổ, “Romeo và Juliet” kể về tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bi kịch giữa Romeo Montague – một chàng t…

Tóm tắt Ngưu Lang - Chức Nữ

“Ngưu Lang – Chức Nữ” là câu chuyện cổ tích có liên quan đến sao Chức Nữ (Vega) và sao Ngưu Lang (Altair), cùng với dải Ngân Hà và hiện tượng mưa ngâ…