Search Suggest

Tấm Cám
Tấm Cám

So sánh truyện Tấm Cám với hai tác phẩm: Tấm Cám, Nêang Cantóc- Nêang Song Angcat; Nàng Tạu Khăm

I.                    Giống nhau a)      Motif dì ghẻ con chồng -          Nhân vật chính thường nhà nghèo, hiếu thảo, xinh đẹp, giỏi giang, nhẹ dạ c…