Search Suggest

Tự học
Tự học

Từ láy, phân biệt từ ghép và từ láy

Từ láy là một trong 2 dạng của từ phức, từ còn lại là từ ghép. Cả hai loại từ này đều có cấu tạo từ 2 tiếng trở lên và thường được sử dụng trong văn …