Search Suggest

Thủ thuật Excel
Thủ thuật Excel

Đổi inch sang cm trong excel

Đơn vị đo trong Excel mặc định là Inch, tuy nhiên ở Việt Nam thì đơn vị chuẩn là cm, để dễ sử dụng các thao tác như căn chỉnh lề thì bạn nên đổi từ I…