Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Thủ thuật Excel
Thủ thuật Excel

Đổi inch sang cm trong excel

Đơn vị đo trong Excel mặc định là Inch, tuy nhiên ở Việt Nam thì đơn vị chuẩn là cm, để dễ sử dụng các thao tác như căn chỉnh lề thì bạn nên đổi từ I…