Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Thủ thuật
Thủ thuật

Đổi inch sang cm trong word

Đơn vị đo trong Word mặc định là Inch, tuy nhiên ở Việt Nam thì đơn vị chuẩn là cm, để dễ sử dụng các thao tác như căn chỉnh lề thì bạn nên đổi từ In…