Search Suggest

Thủ thuật
Thủ thuật

Đổi inch sang cm trong word

Đơn vị đo trong Word mặc định là Inch, tuy nhiên ở Việt Nam thì đơn vị chuẩn là cm, để dễ sử dụng các thao tác như căn chỉnh lề thì bạn nên đổi từ In…