Search Suggest

Tre Việt Nam
Tre Việt Nam

TỪ LÝ THUYẾT MỸ HỌC TÌM VỀ CÁI HAY CÁI ĐẸP CỦA BÀI THƠ "TRE VIỆT NAM" (NGUYỄN DUY)

NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG Cái đẹp trong nghệ thuật là hình thái cao nhất của sự biểu hiện cái đẹp. Văn học là một loại hình nghệ thuật tồn tại dưới dạng…