Search Suggest

Văn Học 10
Văn Học 10

Ngữ văn 10 (CT mới) | Văn bản nghị luận phân tích, đánh giá truyện "Khu vườn bí mật"

Đề bài: Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của một truyện kể mà bạn yêu thích. BÀI VIẾT Dò…

[INFOGRAPHIC] CÁC GIAI ĐOẠN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Bài học "Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX" là một bài dạy tương đối dài, có nhiều kiến thức đối với học sinh lớp 10, n…