Search Suggest

Văn học các nước
Văn học các nước

60 NĂM VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC

Giới thiệu tác giả: *  Trình Quang Vỹ , người Vụ Nguyên, Giang Tây, giáo sư Viện Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Đã …

CẢM THỨC SINH THÁI TRONG HOÀI NIỆM SÓI CỦA GIẢ BÌNH AO

NGUYỄN THỊ NGÀ (*) Trung Quốc là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại với nền văn học phát triển phong phú, đa dạng và có ảnh h ưởng sâu rộ…

THANH ĐỒNG QUỲ HOA (tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt)

Tác giả: Tào Văn Hiên Nhà xuất bản Thanh thiếu niên nhi đồng Giang Tô, 2005; Nhà xuất bản Văn học Nhân dân và Nhà xuất bản Thiên Thiên, 2010. Số tran…

Phê bình sinh thái ở Trung Quốc - nhìn từ Việt Nam

TÓM TẮT Ở Việt Nam, năm 2011 mới có học giả nước ngoài đến nói chuyện về Phê bình sinh thái, thì ở Trung Quốc trước đó hơn khoảng 15 năm đã bắt đầu g…