Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Văn học các nước
Văn học các nước

60 NĂM VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC

Giới thiệu tác giả: *  Trình Quang Vỹ , người Vụ Nguyên, Giang Tây, giáo sư Viện Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Đã …

CẢM THỨC SINH THÁI TRONG HOÀI NIỆM SÓI CỦA GIẢ BÌNH AO

NGUYỄN THỊ NGÀ (*) Trung Quốc là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại với nền văn học phát triển phong phú, đa dạng và có ảnh h ưởng sâu rộ…

THANH ĐỒNG QUỲ HOA (tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt)

Tác giả: Tào Văn Hiên Nhà xuất bản Thanh thiếu niên nhi đồng Giang Tô, 2005; Nhà xuất bản Văn học Nhân dân và Nhà xuất bản Thiên Thiên, 2010. Số tran…

Phê bình sinh thái ở Trung Quốc - nhìn từ Việt Nam

TÓM TẮT Ở Việt Nam, năm 2011 mới có học giả nước ngoài đến nói chuyện về Phê bình sinh thái, thì ở Trung Quốc trước đó hơn khoảng 15 năm đã bắt đầu g…