Search Suggest

Văn học so sánh Việt Nam và Thế giới
Văn học so sánh Việt Nam và Thế giới

ĐỌC "TRUYỆN KIỀU – SO SÁNH VÀ LUẬN BÌNH"

(Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, H., 1276 trang)                                  Truyện Kiều – so sánh và luận bình là công trìn…

Một số vấn đề về “Xuân thu nhã tập”

TRẦN HUYỀN SÂM Theo tôi, cho đến nay, chúng ta chưa có những đánh giá xác đáng về hiện tượng Xuân Thu nhã tập: Cả trên phương diện lý thuyết lẫn thực…

Vấn đề biểu tượng trong tác phẩm "Linh sơn" của Cao Hành Kiện

Cao Hanh Kien receiving his Nobel from his Majesty King Carl XVI of Sweden at the stockholm concert Hall 2000 NGUYỄN THỊ NGÀ ( Nghiên cứu sinh Văn h…

Sẵn sàng làm "công nhân bắc cầu" giao lưu văn hoá Trung – Việt

Ở Bắc Kinh, một đô thị sầm uất nhộn nhịp có hơn 20 triệu dân, đa số mọi người nói tiếng mẹ đẻ, tiếng phổ thông Trung Quốc, nhưng …