Search Suggest

aware
aware

Giới thiệu một số cảm thức thẩm mỹ của người Nhật khi đọc thơ Haiku

Mono no aware , nói một cách khái quát, là thứ cảm xúc hay tâm trạng sâu lắng khi chạm tới sự cơ vi và mong manh của đời người. Một học giả thế kỷ 1…