Search Suggest

giá trị nhân văn
giá trị nhân văn

Giá trị nhân văn qua bi kịch Vũ Như Tô

Xuyên xuốt vở kịch, Nguyễn Huy Tưởng đã xây dựng nên một Vũ Như Tô. Một con người như là hiện thân của cái đẹp - một vẻ đẹp lí tưởng. Vũ Như Tô được …