Search Suggest

lựa chọn
lựa chọn

CHUYÊN ĐỀ: LỰA CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG... (DẠY TÁC PHẨM "BÀI CA NGẤT NGƯỞNG" VÀ "BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT")

I. LÍ DO THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ Không phải ngẫu nhiên sách giáo khoa đặt hai tác phẩm "Bài ca ngắn đi trên bãi cát" và "Bài ca ngất ngưởng…