Search Suggest

nhân vật chức năng
nhân vật chức năng

BEGHEMOTH: NHÂN VÂT HỀ KIỂU CARNAVAL

Carnaval là một truyền thống dân gian của châu Âu, bắt nguồn từ những lễ hội cổ xưa nhất như Saturnalia, kéo dài suốt thời kì Trung cổ và Phục hưng c…

GIỚI THIỆU LOẠI HÌNH NHÂN VẬT HỀ

Hề theo kiểu harlequin 1.1.            Khái niệm, phân loại và lịch sử hề 1.1.1.      Khái niệm và phân loại Có nhiều định nghĩa khác nhau về hề. Từ …