Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

tam giác hướng dương
tam giác hướng dương

Dùng phép quay vector chứng minh vuông góc và tỉ số

Bài toán 1 (MOSP 2002): Cho tam giác ABC. Lấy các cạnh AB, AC làm đáy dựng ra ngoài các tam giác cân ABC', ACB' không nhất thiết đồng dạng. L…