Search Suggest

trào phúng
trào phúng

THỦ PHÁP SONG QUAN VÀ YẾU TỐ TỤC - THANH TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG

Cơ chế của nghệ thuật trào phúng Hồ Xuân Hương đó là dựa vào thủ pháp song quan, xây dựng những hình tượng mang ý nghĩa sóng đôi, gắn với yếu tố cái…

HIỆN TƯỢNG TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG (PHẦN 3)

NGÔN NGỮ TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG Để tạo nên hiệu quả trào phúng trong các tác phẩm, nghệ thuật sử dụng ngôn từ điêu luyện vào loại bậc thầy của Hồ…

HIỆN TƯỢNG TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG (PHẦN 2)

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG TRÀO PHÚNG TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG Xã hội Việt Nam thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX đã đánh dấu sự mục ruỗng của xã hội phong kiến từ t…

HIỆN TƯỢNG TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG (Phần 1)

NGUYÊN NHÂN HIỆN TƯỢNG TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG   a) Hoàn cảnh thời đại a.1 Sự sụp đổ của xã hội phong kiến làm nảy sinh những “quái thai” của xã hộ…