Search Suggest

trời sáng rồi ta ngủ đi thôi
trời sáng rồi ta ngủ đi thôi

[CẢM HỨNG SỐNG] TRỜI SÁNG RỒI, TA NGỦ ĐI THÔI....

Để tìm thấy mình giữa tuổi trẻ chênh vênh “Có cái tôi Nhìn quanh vẫn cứ lạc lõng với người đời Có bước chân Của ai nhỏ bé vừa qua dãy thiên hà” (Thế …