Search Suggest

Áo bà ba
Áo bà ba

[GIÁO TRÌNH] Bài Học Cắt May Cơ Bản | Tập 1 – Nguyễn Duy Cẩm Vân

Bài Học Cắt May Tập 1 – Nguyễn Duy Cẩm Vân EBOOK SÁCH GIẤY Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sá…

[GIÁO TRÌNH] Thiết Kế Áo Dài, Áo Bà Ba, Áo Sẩm, Sườn xám, Kimono – Huỳnh Thị Kim Phiến

Thiết kế trang phục 4 – Huỳnh Thị Kim Phiến DOWNLOAD Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặ…

[GIÁO TRÌNH] Công Nghệ May 3 – Võ Phước Tấn

DOWNLOAD Sách được đăng với  mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  Nếu được, m…

[GIÁO TRÌNH] Thiết Kế Quần Áo – TS. Trần Thủy Bình

DOWNLOAD Sách được đăng với  mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  Nếu được, m…

[SÁCH SCAN] Download Sách Dạy Cắt May Cơ Bản Nhất

Sách được đăng với  mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách. Nếu được, mong bạn hã…