Search Suggest

nghệ thuật trào phúng
nghệ thuật trào phúng

Chất trào phúng trong thơ Nguyễn Khuyến (Phần 2)

3.4 Nghệ thuật trào phúng Giọng điệu thơ NK có sự khác biệt với Tú Xương, Hồ Xuân Hương Sự đời đến thế thì thôi nhỉ Đời trước làm quan cũng thế …