Search Suggest

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật

[GIÁO TRÌNH] Hệ Thống Bài Tập Thiết Kế Trang Phục 4 – Thiết Kế Veston Đầm Biến Kiểu – Võ Phước Tấn

DOWNLOAD ĐỌC ONLINE Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  N…

[GIÁO TRÌNH] Thiết Kế Trang Phục 4 – Thiết Kế Veston Đầm Biến Kiểu – Võ Phước Tấn

DOWNLOAD Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  Nếu được, mo…

[GIÁO TRÌNH] Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật Ngành May

DOWNLOAD Sách được đăng với  mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  Nếu được, m…