Search Suggest

Lượng cử động
Lượng cử động

[GIÁO TRÌNH] Nhân Trắc Học Ngành May – Khoa Dệt May Da Giày

Nhân Trắc Học Ngành May – Khoa Dệt May Da Giày GOOGLE DRIVE MEDIAFIRE ☰ MỤC LỤC × ĐẶC ĐIỂM VÓC DÁNG CƠ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM Khái niệm, lịch sử hình t…

[GIÁO TRÌNH] Cơ Sở Thiết Kế Trang Phục – Võ Phước Tấn

DOWNLOAD DOWNLOAD XEM ONLINE Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua…