Search Suggest

Thủ thuật Word
Thủ thuật Word

Cách viết tắt trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 | Blog Ngữ văn

Cách viết tắt trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 - AutoCorrect trong Word 2010, 2013, 2016, 2019. Soạn thảo văn bản, bạn thường sử dụng những cụm t…

Tắt tính năng tự động đánh dấu đầu dòng trong word

Đánh dấu tự động là tính năng hữu ích trong Word các phiên bản (2003, 2007, 2010, 2013, 2016...). Nhưng chính nó cũng gây ra một số khó chịu cho ngư…

Đổi inch sang cm trong word

Đơn vị đo trong Word mặc định là Inch, tuy nhiên ở Việt Nam thì đơn vị chuẩn là cm, để dễ sử dụng các thao tác như căn chỉnh lề thì bạn nên đổi từ In…

Tắt tính năng đánh dấu đầu dòng tự động trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Đánh dấu tự động là tính năng hữu ích trong Word các phiên bản (2003, 2007, 2010, 2013, 2016...). Nhưng chính nó cũng gây ra một số khó chịu cho ng…