Search Suggest

Cách viết tắt trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 | Blog Ngữ văn

Cách viết tắt trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 - AutoCorrect trong Word 2010, 2013, 2016, 2019. Soạn thảo văn bản, bạn thường sử dụng những cụm từ cố định. Bạn mất thời gian, bạn rất khó chịu khi phải gõ đi gõ lại những cụm từ đó? Hãy để word giúp bạn điều đó. Thiết lập Autocorrect viết tắt trong word giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh hơn, nâng cao hiệu suất, tiết kiệm thời gian làm việc của mình.

I. Hướng dẫn nhanh

Tại giao diện chính của word nhấn vào File > Option > Proofing > AutoCorrect options > Nhập cụm từ viết tắt cần thay thế và mục Replace, nội dung cụm từ được thay thế vào mục With > Add > OK

II. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tại giao diện chính của Word, bạn hãy nhấn vào File.

Cách viết tắt trong word
Thiết lập viết tắt trong word 2013, 2016, 2019

Read more »

Đăng nhận xét